DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

10 PVC

10 PVC
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a6W6
Popis:
10. pvc
Velikost PDF souboru:
866.88 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/6W6.pdf
Stažení: 10_PVC.pdf

Datum uložení souboru:
01. 02. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu 10_PVC.pdf:


Středisko volného času

mládeže, typy činností,

které nabízí

Zpracovala: Milada Svobodová

•Střediska volného času, je unikátní síť
příspěvkových organizací zaměřené na výchovu
dětí a mládeže ve volném čase.Dnes se počet těchto
organizací pohybuje kolem 300. (Dříve domy pionýrů a

mládeže.)
•Nejstarší a největším střediskem volného času
jsou Lužánky, s historií více než 60 let. Zajišťují
výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí
ale i dospělých.
•Posláním středisek volného času je podporovat
pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a na-
bízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a
vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.

Základní očekávání služby SVČ: profesionalita v zájmovém vzdělávání, bezpečné prostředí, vyškolení pedagogové dle zákona 563/2004 , garance kvalitního programu
SVČ nabízí:
•zájmové vzdělávání, rozvoj osobnosti, získávání kompetencí pro úspěšný život
•hru jako výchovný prostředek, poznávání zábavnou formou
•kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, prázdninové pobyty
•otevřené kluby, možnost seberealizace a rozvoj talentu
•školní soutěžea výukové programy
•projekty participace, zapojení mladých lidí do občanské společnosti
•Pedagog volného času by měl rozpoznat a umět pracovat s talenty

Střediska volného času jsou instituce zajišťující
pravidelné volnočasové aktivity, vedené
především neformálním vzděláváním.
Střediska volného času jsou rovněž školskými zařízeními,
nabízí smysluplné využívání volného času. Činnost středisek
volného času se uskutečňuje ve více oblastech zájmového
vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového
vzdělávání. Střediska volného času poskytují metodickou,
odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům
zájmového vzdělávání, případně školám a školským
zařízením.
Střediska zpravidla vykonávají činnost po celý
školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní
vyučování. Ze zákona musí nabízet program i v
čase prázdnin a organizovat soutěže a přehlídky.

Přehled institucí, které zajišťují

volnočasové aktivity
•školská zařízení: školní družina, školní klub,
střediska volného času, ZUŠ dále:
•školská výchovná a ubytovací zařízení: domov

mládeže, škola v přírodě
•zařízení pro ústavní a ochrannou péči:
diagnostický ústav, dětský domov, dětský

domov se školou, výchovný ústav
•nestátní subjekty: nezisková organizace,
obecně prospěšné společnosti, nadace,

nízkoprahová zařízení

•komerční oblast


10 PVC

PDF file: 10_PVC.pdf

10. Středisko volného času mládeže, typy činností, které nabízí© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz