DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Islám versus evropská demokracie Stejně krvavé základy i důsledky. Robespierre a Mohamed rodní bratři Co vlastně slavil dav v N

Islám versus evropská demokracie Stejně krvavé základy i důsledky. Robespierre a Mohamed  rodní bratři Co vlastně slavil dav v N
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a4gv

Velikost PDF souboru:
242.1 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/4gv.pdf
Stažení: Islám versus ev…odnoty.pdf

Datum uložení souboru:
09. 02. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Islám versus evropská demokracie Stejně krvavé základy i důsledky. Robespierre a Mohamed - rodní bratři Co vlastně slavil dav v Nice Není ani mírumilovný islám, ani evropské demokratické hodnoty.pdf:


Islám versus evropská demokracie: Stejně krvavé základy i důsledky. Robespierre a
Mohamed - rodní bratři? Co vlastně slavil dav
v Nice? Není ani "mírumilovný islám", ani
"evropské demokratické hodnoty"

17. 7. 2016
Radomír Malý odkrývá nepříjemné pravdy o kořenech naší „demokracie“,
a přináší tak na jinou úroveň interpretaci čtvrtečního masakru lidí,
kteří možná většinou ani nevěděli, co oslavují při výročí dobytí Bastily
Je islám horší než euroatlantická civilizace?
Tato provokativně znějící otázka by snad mohla vyvolat dojem, že
podceňuji nebezpečí islámu pro Evropu. Omyl! Islám pokládám za
hrozbu pro nás pro všechny. Vražedně znějící výzvy Koránu a
Hadithu a především pak vlastní, přímo muslimy sepsaný život
Mohameda, který byl masový vrah, lupič, smilník a pedofil, jsou
přímým varováním. Principem duchovního i veřejného života islámu
je následovat Mohameda, což muslimové neustále slyší ve svých
mešitách. V tom případě – potěš nás Pán Bůh!Máme se čím chlubit?Položme si ale otázku, jestli naše euroatlantická bezbožná osvícensko-
liberálně-neomarxisticko-genderistická civilizace je méně vražedná a
zločinná než islám. Muslimští atentátníci v Paříži se při vyvražďování
redakce Charlie Hebdo odvolávali na krvavé súry Koránu – jenže
Francie, kde vraždili, hrdě zpívá svoji hymnu Marseillaisu, kde v
refrénu zní: „Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí!“
A můžeme pokračovat: Mohamed, ctěný od muslimů jako Alláhův
prorok a světec, po dobytí Mekky vraždil bez slitování, rovněž tak
poté, co jako absolutní vládce podnikal vojenské výboje na Arabském
poloostrově. Republikánská a demokratická Francie však uctívá svoji
„velkou revoluci“ let 1789-1799 a její vůdce. Řada ulic se jmenuje po
Robespierrovi a Dantonovi, přičemž oba dva byli stejnými masovými
vrahy jako Mohamed.
Georghes Danton po zářijových masakrech r. 1792, kdy bylo ve
vězeních sadisticky utýráno a povražděno 1340 zcela bezbranných a
nevinných lidí, mezi nimi přes 300 katolických kněží, prohlásil: „Bylo
zúčtováno s davem konspirátorů a bídáků… Chtěl jsem, aby všechna
pařížská mládež přišla do Champagne poskvrněná krví…“ Oficiální úctě
se rovněž těší císař Napoleon, původně jeden z bojovníků revoluce,
jenž pro svoji dobyvatelskou slávu neváhal pustit se do agresivní
zločinné války proti celé Evropě a zaplavit ji řekami krve a utrpení.
Čtěte ZDE: Pravda versus mystifikace o křížových výpravách: Křesťané se bránili tureckým krutostem a otrokářství. Současný islám
činí něco podobného. Je myšlenka křížových výprav mrtvá?

Krvavé základy
Muslimové se při svých dobyvačných válkách dopouštěli mnoha
masových bestiálních vražd. Jenže jaký je rozdíl mezi
mohamedánskými válečníky na Pyrenejském poloostrově, kteří tam v
8. století stavěli pyramidy z uřezaných hlav křesťanů, a mezi velitelem
tzv. „pekelných kolon“ generálem Turreauem r. 1794, jenž
„pacifikoval“ katolíky ve Vendée a prohlásil: „Chci, aby zde stála
mohutná zeď z uřezaných hlav banditů!?“ Dodejme, že právě jméno
tohoto generála vytvořilo nové slovo pod názvem „teror“,
připomínající jeho strašlivé masakry.
Turreauovi vojáci vyvražďovali celé vesnice včetně žen a
dětí, znásilňovali ženy na oltářích chrámů, které zpustošili a nosili
nemluvňata na bajonetech. Známý italský žurnalista Vittorio Messori
napsal: „Všechno, co praktikovala za druhé světové války SS, bylo již
dříve vykonáno ve Vendée ´demokraty´ z Paříže: ze seškrabané kůže
obyvatel Vendée se vyráběly boty pro úředníky, z jemnější kůže žen
rukavičky. Stovky mrtvol byly zpracovány na tuk a mýdlo. Ve Vendée
došlo poprvé k uplatnění chemické zbraně, k použití jedovatých plynů a
otrávené vody. Tehdejšími plynovými komorami byly lodě naplněné
venkovany a kněžími, zavezené doprostřed řeky a potápěné.“
Proč tyto připomínky? Proto, poněvadž současná republikánská a
demokratická Francie neustále velebí tuto svoji „velkou“
protikřesťanskou revoluci, jež prý hesly o volnosti, rovnosti a
bratrství zahájila éru „svobody a lidských práv“. Toto „dědictví“ prý
chtějí Francouzi hájit v konfliktu s islámskými teroristy. Podobné
hlasy zaznívají i z jiných států EU: máme prý bránit principy
demokracie a lidských práv, které byly vytvořeny ve Francouzské
revoluci.
Je to dnes lepší?
Inu, místopřísežně prohlašuji, že tyto pahodnoty hájit rozhodně
nemíním. Jejich základ je stejně krvavý jako v případě islámu. Nota
bene nešlo jen o Francii. Již v 18. století proběhla Pombalova
„osvícenská a demokratická“ revoluce v Portugalsku, která přinesla
povraždění minimálně 8 tisíc katolíků, v 19. století jsou tady dvě
italské revoluce (r. 1848 a 1870) s podobnými masovými vraždami ve
jménu demokracie, svobod a lidských práv. Tato „demokratická“
civilizace zplodila nakonec zločinecké totality komunismu a nacismu s
jejich miliony obětí.
Námitka ale zní, že dnes už demokratické státy nikoho nevraždí. Opět
hluboký omyl! Právě tzv. demokratické země spolu s komunistickou
Čínou jsou svými legálními potraty největšími vrahy nenarozených
dětí. Jejich nevinná krev volá o pomstu do nebe! Odpůrci této
bestiality a s ní spojených perverzit typu homosexuální sňatky,
pornografie, sexuální výchova ve školách od útlého věku atd. jsou
právě ve jménu „lidských práv“ vyhazováni ze zaměstnán a vězněni.
Teror podle vzoru Islámského státu je za tohoto statu quo jen otázkou
času.
Čtěte ZDE: Výkřik na duchovní poušti: Oživme ducha křížových výprav! Evropa přežila díky víře předků. Zrada duchovních autorit a
kapitulantský dialog s ďáblem. Vzplanou ještě naše srdce?

Kapitulace
Jsem rozhodně proti islámu pronikajícímu do Evropy a rovněž tak
jsem připraven bránit proti němu své ohrožené bližní a naši
křesťanskou identitu. Rozhodně ale nebudu hájit tuto bezbožnou
civilizaci, poněvadž v ní vidím podobné nebezpečí jako u islámu. Obojí
stojí na krvavých základech, protože velebí masové vraždy a genocidy.
Smutné ovšem je, že katoličtí hierarchové – všechna čest
výjimkách typu kardinálů Saraha a Burkea nebo biskupa Schneidera
– se identifikují právě s touto bezbožnou civilizací spočívající na
ideálech Francouzské revoluce a nekladou jí odpor. To je už ale jiné
téma.
Katolíci věrní Tradici se nesmějí nechat mást v současném konfliktu s
islámem řečmi o obraně demokracie, lidských práv a novověké
civilizace. Koneckonců právě tato civilizace dnes naopak před
muslimy hanebně kapituluje – na přání zednářských lóží pracujících v
zákulisí. Je tristní, když do tohoto kapitulantského chóru se zapojují
také církevní představitelé svými frázemi o „mírumilovném“ islámu a
o „evropských demokratických hodnotách“.
Ne, islám vůbec není mírumilovný a „demokratické“ hodnoty vůbec
nejsou hodnotami, nýbrž podobnou hrozbou jako islám.Islám versus evropská demokracie Stejně krvavé základy i důsledky. Robespierre a Mohamed rodní bratři Co vlastně slavil dav v N

PDF file: Islám versus evropská demokracie Stejně krvavé základy i důsledky. Robespierre a Mohamed - rodní bratři Co vlastně slavil dav v Nice Není ani mírumilovný islám, ani evropské demokratické hodnoty.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz