DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

CP Služby a správa, s.r.o.

CP Služby a správa, s.r.o.
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a4Y0

Velikost PDF souboru:
462.16 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/4Y0.pdf
Stažení: CP_Služby a spr….r.o._.pdf

Datum uložení souboru:
08. 07. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu CP_Služby a správa, s.r.o._.pdf:


ista Slovakia, s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 / 402 409 99, e-mail: ista@ista.sk

Adriana Michali
čková, obchodný zástupca pre región západ

Telefón: 0915 846 419

E-mail:adriana.michalickova@ista.sk

Komplexná cenová ponuka
ista Slovakia, s.r.o.

www.ista.sk

objekt:č. Z294M2017NB
správca:

Rozúčtovanie nákladov na energie
Spracoval:Dátum:
Platnosť ponuky do:

adriana.michalickova@ista.sk
Skupinaista Group, do ktorej patrí spoločnosťista
Slovakia, s.r.o., je lídrom na trhu v oblasti rozú

čtovania
nákladov na energie. Na Slovensku rozú

čtovávame
náklady pre viac ako 100 000 domácností. Pri našej práci

sa snažíme dosiahnú

ťmaximálnu kvalitu spracovania,

spravodlivos
ťrozdelenia nákladov a poskytnúťvšetky
relevantné informácie (aj grafickou formou). Predaj

pomerových rozde

ľovačov vykurovacích nákladov je

viazaný na uzatvorenie zmluvy o odpo

čte a vyúčtovaní
nákladov na vykurovanie. Štandardné vyú

čtovanie zahŕňa

raz ro
čne zber dát a následné rozúčtovanie nákladov za

jedno zú
čtovacie obdobie.

Odpočet merača tepla1 ks 1x ročne

odpočet fyzicky - odpočtári
Základná platba za byt alebo nebytový priestor

Naše služby - cenová ponuka

Brezová 5651/11, Malacky
Služby a správa, s.r.o.

26.6.2017
1 bytový/nebytový priestor ročne 2,01 €PoložkaCena bez DPH
Bytový merač tepla - rozúčtovanie4,40 €0,47 €1 ks 1x ročne

0915 846 419

24.9.2017

Mgr.Adriana Michaličková

ista Slovakia, s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 / 402 409 99, e-mail: ista@ista.sk
zapísaná v ORSR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 5270/B

www.ista.skCP Služby a správa, s.r.o.

PDF file: CP_Služby a správa, s.r.o._.pdf

CP_Služby a správa, s.r.o._Brezová Ԇԁ-ā_ȀćZMȀ㤄_služby© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz