DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

prostituce a stres

prostituce a stres
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a3VE

Velikost PDF souboru:
384.81 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/3VE.pdf
Stažení: prostituce a stres.pdf

Datum uložení souboru:
30. 07. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu prostituce a stres.pdf:


PROSTITUCE A STRES
 Práce v prostituci je zdrojem stresu, který řeší řada prostitutek pomocí aspoň občasné
konzumace alkoholu nebo drog. U některých prostitutek vzniká těžká závislost na
alkoholu a drogách.
 Jen menšina prostitutek dokáže zvládat stres jiným způsobem, jako je sport nebo jiné
zájmové aktivity, například dobrovolnická činnost. Se zvládáním stresu může
prostitutkám pomáhat péče o jejich děti, ale často se také bojí toho, že jejich rodina a
děti zjistí, že se živí prostitucí. To způsobuje další stres.
 Řada prostitutek, se kterými se setkáváme, trpí nespavostí, posttraumatickým
syndromem v důsledku násilí ze strany zákazníků a některé z nich trpí sociální fobií
(strachem z lidí). Opět mohou mít tendenci řešit tyto stavy konzumací alkoholu a drog.

FAKTORY, KTERÉ VYVOLÁVAJÍ STRES U PROSTITUTEK

Problémy
 Z pohledu psychologie a podle našich zkušeností z terénu je prostituce způsob řešení
problémů, např. nedostatku finančních prostředků pro ženy a jejich děti z důvodu
neplacení výživného, dluhů na nájemném, hrozící exekuce a vystěhování z bytu nebo
hrozby bezdomovectví po odchodu z dětského domova.
 Prostituce řeší tyto problémy pouze krátkodobě a způsobuje další problémy. Žena musí
například tajit svou profesi před svou rodinou, partnerem, dětmi a přáteli, vymýšlet si
historky o tom, kde pracuje. Potýká se s pohlavními chorobami (od kvasinkových
infekcí až po HIV), uzavírá se více do sebe (nemůže například mluvit se svými blízkými
o problémech, které má v zaměstnání, nebo o násilí ze strany klientů).
 Když se rozhodne změnit profesi, může se potýkat s předsudky, odmítavou reakcí okolí,
nedůvěrou zaměstnavatelů, že zvládne i jinou profesi. Navíc neví, jak vysvětlit, kde
pracovala několik posledních let.

Vnitřní konflikty
 Vnitřní konflikty, které prostitutky prožívají, je obtížné zmapovat. Prostitutky je
potlačují, vědomě i nevědomě, a často je neumějí pojmenovat.
 Prostitutky se mohou trápit tím, zda je v pořádku mít sex za peníze, ale zároveň chtějí
finančně zabezpečit své děti, vyřešit existenční problémy, jako je například dluh na
nájemném a hrozba bezdomovectví. Proto tyto myšlenky potlačují, často pomocí
alkoholu a drog a jiných obranných mechanismů, které jsme už minulosti popsali v
dokumentu na téma resocializace prostitutek.
 Při změně profese si mohou uvědomovat, že zestárly, jsou pro zákazníky méně
atraktivní a jako prostitutky budou vydělávat stále méně, ale zároveň mají strach
z budoucnosti, z toho, jestli zvládnou jinou profesi a život mimo prostituci celkově.
Mohou mít citový vztah k zákazníkům, ať už přátelský, nebo milenecký, a nechtějí se
těchto kontaktů vzdát. Záleží mimo jiné na motivaci a cílevědomosti těchto žen, jestli i
přes tyto obavy zvládnou změnu profese.

OBRANNÉ MECHANISMY ZVLÁDÁNÍ STRESU U ŽEN

PRACUJÍCÍCH V PROSTITUCI
 Účelem obranných strategií je snižování úzkosti, posílení sebevědomí a kladné
sebehodnocení.
 Vztahují se na řešení zdánlivě neřešitelných situací, mění realitu tak, aby bylo možné
se s ní vyrovnat.
 U žen v prostituci se projevuje nejčastěji vytěsnění nebo potlačení, racionalizace a

popření

Vytěsnění, potlačení
 Jde o vědomé vytěsnění (zapomenutí) toho, co je jim nepříjemné (u žen v prostituci ho
můžeme jen těžko rozeznat od nevědomého potlačení).
 Ženy si často pamatují pouze příjemné zážitky s klienty a ty mají spojené s konkrétním
člověkem.
 Nepříjemné zážitky buď zapomenou, nebo si je pamatují, ale nemají je spojené s
konkrétním člověkem (je otázka, jestli jde o vědomé zapomenutí, nebo nevědomé
potlačení).
 Typické je, že si ženy při větším množství klientů už večer nepamatují, jak vypadal
první klient toho dne, nebo v jakém pořadí přišli (to můžeme jednoduše vysvětlit tím,
že jím klienti „splývají“, ale může jít i o obranný mechanismus, aby se vyrovnala se
sexem s více muži za peníze).

Racionalizace
 Rozumově si zdůvodňují vstup do prostituce (neodpovídá to skutečnosti).
 Pomáhá jim to zmírnit zklamání, když je jim nedaří najít jiné řešení náročné životní
situace, než je prostituce.
 Snaží se rozumově si zdůvodnit, proč zůstávají v prostituci, například že si jenom
vydělají určitou částku a pak odejdou z prostituce.
 Z pohledu zvenčí se může jevit jako racionalizace, když ženy tvrdí, že neměly jinou
možnost než prostituci.
 Většina žen ze svého pohledu vstupuje do prostituce až potom, co vyčerpají jiné
možnosti (to, jak jsou úspěšné při hledání jiného řešení svých problémů, závisí mimo
jiné na rodinném zázemí, inteligenci, vzdělání, životních zkušenostech a dalších
faktorech).

Popření
 Nepřipouští si některé skutečnosti.
 Pozměňují si realitu, aby byla přijatelná.
 Ženy, které špatně psychicky snášejí sex za peníze, mohou hledat únik v drogách, v
alkoholu nebo i v nakupování a utrácení vydělaných peněz.
 Popření reality jako obranný mechanismus je viditelný u žen, které se vyrovnaly s
prostitucí pozitivně.
 Ty se snaží přesvědčit samy sebe, že nejde o klienty, ale kamarády, že si je klienti
neobjednávají jako prostitutky, ale že ony dokážou „dostat do postele každého“, že
stouply u mužů v ceně.
 Nechtějí si připustit, že jde o ponižující práci, a utvrzují se v tom, že jsou žádané a že
„dostanou do postele několik chlapů za den“.
 Ze všech obranných mechanismů je popření u prostitutek nejsilnější.
 Při resocializaci těchto žen je nejtěžší jim pomoci překonat popření reality a přesvědčit
je, že nejsou u mužů „v kurzu“, ale že trpí jejich důstojnost a že by měly ve svém životě
něco změnit.

JAK ZVLÁDAT STRES SPOJENÝ S PROSTITUCÍ (PODLE
ZKUŠENOSTÍ NAŠICH DOBROVOLNIC Z ŘAD PROSTITUTEK)
 vyhýbat se zvýšené konzumaci alkoholu a jakékoliv konzumaci drog
 negativní pocity ze střídání zákazníků řešit stravou bohatou na nenasycené mastné
kyseliny, fyzickou prací nebo uměleckou činností (ergoterapie a arteterapie)
 poslouchat hudbu (rock a pop stimuluje, vážná hudba uklidňuje)
 sportovat (například běh nebo i box)
 během práce v prostituci se věnovat péči o děti, případně koníčkům nebo
dobrovolnickým aktivitám (mít i jiné aktivity než prostituci)
 mluvit o svých pocitech s jinými prostitutkami, blízkými zákazníky, případně přáteli a
partnerem, pokud jsou důvěryhodní a vědí o tom, že žena pracuje jako prostitutka

ZDROJE
Kopecká, Ilona. 2011. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. díl. Praha: Grada.
Kopecká, Ilona. 2012. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 2. díl. Praha: Grada.
Kopecká, Ilona. 2015. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 3. díl. Praha: Grada.
Paulík, Karel. 2017. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada.
Freud, Anna. 2006. Já a obranné mechanismy. Praha: Portál.
Kutínová, Zdeňka. 2015. Náročné životní situace a jejich řešení. Praha: Centrum pro studium
vysokého školství.
Sawicki, Silvester. 2008. Osobnost jedince a náročné životní situace. Ústí nad Labem:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.prostituce a stres

PDF file: prostituce a stres.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz