DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Výroční zpráva2018

Výroční zpráva2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a2mq

Velikost PDF souboru:
431.12 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/2mq.pdf
Stažení: Výroční zpráva2…va2018.pdf

Datum uložení souboru:
13. 02. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Výroční zpráva2018.pdf:


Výroční zpráva

2018
Osvěta z.s.

Historie a poslání
Spolek Osvěta z.s. vznikl v roce 2017 v Praze na základě
předchozí dobrovolnické činnosti předsedkyní spolku a z podpory
organizační záštity CIC o.p.s. Velmi děkujeme Mgr. Vladislavu
Gunterovi, řediteli organizace a garantu projektu za CIC Mgr.
Barboře Machové, vedoucí sociálního poradenství a za
administrativní pomoc projektu.
V květnu 2016 byl v Praze 13 v přízemí domu v ulici Bronzová
pronajat prostor bývalé kočárkárny. Za organizační a technické
podpory Ing. Jaroslavě Stuchlíkové byla místnost zrekonstruovaná
za měsíc- nové linoleum na podlaze, elektřina, zavedená teplá a
studená voda, i úprava místnosti pro WC ve vzdálenosti 20 m od
ateliéru.
Ing. Jaroslavě Stuchlíkové velmi děkujeme.
Zařízení budoucího výtvarného ateliéru pro děti s poruchami
zraku bylo darováno předsedkyni spolku. Ateliér je nyní dostatečně
vybaven potřebným nábytkem, pracovním stolem, prosvětleným
stolem s černým pískem a plochou pro malování ve svislé poloze.
Technické zázemí je tvoří umyvadlo, lednice k uchování surovin pro
přípravu barev a namíchaných barev a trouba k zapékání hotových
výrobků plastickými barvami.
Předsedkyně spolku vystudovala vysokou školu architektury.
Má osobní zkušenosti výchovy a vzdělávání nevidomého dítěte. V
roce 2013 se zúčastnila soutěže hmatových knih „Tactus“ , ve které
její kniha „Malý příběh o jedné rybce“ získala první místo. Od září
roku 2016 začala fungovat výtvarný ateliér pro děti s poruchami
zraku.

Cílová skupina
Děti s poruchami zraku a nevidomé, převážně ze základní
školy ZŠ Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1 a spolku EDA.
Hlavním účelem spolku je:
Pomoc osobám se zdravotním postižením a dalším osobám, jež
mají taková zdravotní či mentální omezení, která snižují jejich
uplatnitelnost v běžném životě, včetně charitativní činnosti
zaměřené zejména na usilování o podporu vzniku pracovních míst
pro osoby se zdravotním handicapem či zajišťování veřejných
sbírek na zajištění rehabilitačních pobytů, provedení složitých a
nákladných zdravotních výkonů nebo nákup zdravotních a
rehabilitačních pomůcek. Organizace a realizace tematických
seminářů zaměřených na výchovu zdravotně postižených dětí a
vhodné chování společnosti ke zdravotně postiženým osobám, a
dále organizace a realizace soutěží souvisejících s hmatovými
pomůckami. Vzdělávání pedagogů, asistentů pedagogů a dalších
pracovníků v sociálních službách se zaměřením na poskytování
asistenčních služeb. Pro naplnění výše uvedených cílů spolek vyvíjí
aktivity v oblasti vzdělávání postižených lidí, výtvarnictví a ruční
tvorby včetně výroby barev, hmatových knih a učebnic, oděvů,
ručního papíru, výrobků ze dřeva i jiných materiálů a dalších
pomůcek. V rámci výše uvedených aktivit spolek pořádá výstavní,
prezentační a publikační činnost.
Výše uvedené aktivity dále rozšiřuje půjčování knih, včetně
knih hmatových, a dalších pomůcek pro děti se zdravotním
problémem. Spolek prostřednictvím svých členů a dalších
přidružených osob poskytuje asistenční služby pro tělesně či jinak
postižené jedince. Spolek dále zajišťuje cestovatelské příležitosti
pro osoby se zdravotním postižením, mezi které patří kupříkladu
výjezdy na výstavy v České republice i v zahraničí či účast na
lázeňských a rehabilitačních pobytech. Při naplňování svých cílů
spolek soustředí své aktivity též na provozování rehabilitačního a
terapeutického centra, zahrnující vedle poskytování klasických
rehabilitačních výkonů i realizaci různých druhů terapie a
poskytování doplňkových služeb, které umožní aktivní zapojení lidí
se zdravotním handicapem. K naplnění uvedených cílů je pak
spolek připraven spolupracovat zejména se státními orgány,
orgány územně samosprávných celků, s institucemi Evropské unie,
fyzickými osobami, právnickými osobami soukromého práva,
včetně českých i zahraničních neziskových organizací.

Činnost spolku v roce 2018
1. Výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku a nevidomé.
Ateliér je plně funkční již od roku 2016. Lekce ve výtvarném
atelieru jsou v současné době navštěvovány třemi dětmi jedenkrát
týdně na dobu jedné výukové hodiny.
2. Šicí dílna na výrobu a šití originálních vzdělávacích
pomůcek, hraček a hmatových knih pro nevidomé.
Dílna byla uvedena do provozu v březnu 2018. Dřevěné hračky jsou
na základě našich návrhů vyráběny ve spolupráci s truhlářem. Na
látkových hračkách v současné době pracuje jedna švadlena.
Šicí stroj byl koupen za podpory Nadace Leontinka. Látky na
výrobu hraček byly koupeny za podpory nadace Dobrý skutek a
Nadace Leontinka. Dosud bylo v dílně ušito 52 hapticko – taktilních
hraček vlastního konceptu.

3. Semináře
a)15.10.2018. ZŠ J. Ježka, Loretánská 19.
Na semináři byla představena výuková metodika práce s
dětmi a prezentována práce s originálními hračkami a pomůckami.
Semináře se zúčastnilo kolem 20 pedagogů. Pedagogové měli
možnost vidět pozitivní reakce dětí na výuku a jejich zapojení do
výukového procesu. Po lekci následovaly otázky pedagogů a bližší
vysvětlení metodiky.
Fotografie ze semináře – b)5.11.2018. VŠ UK pedagogická fakulta
Na semináři určeném pro studenty pedagogické fakulty byly
prezentovány cíle a činnosti spolku a studentům bylo nabídnuto
zapojení do výukových aktivit spolku formou pedagogické praxe.
c)26.11.2018. ZŠ J. Ježka, Loretánská 19
Na semináři na základní škole J. Ježka byly prezentovány
hračky a pomůcky vyrobené v naší šicí dílně. Semináře se
zúčastnilo 8 zkušených pedagogů.
Projekty, které se připravují k realizaci v březnu v roce 2019:
1.Výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku a nevidomé
v nových prostorách ul. Prusíkova 2577, Praha 5.
2.Sportovní aktivita pro nevidomé děti v prostorách ul.

Bellušova 1877/68, Praha 5
3.Mezinárodní centrum.
MČ Prahy 13 schválila finanční prostředky na zaplacení kaucí na
výtvarný ateliér a mezinárodní centrum.
Cílem projektu výtvarného ateliéru je práce s dětmi s poruchami
zraku a nevidomé - rozvíjí jemnou motoriku, myšlení a přes hmat,
čich a ostatní smysly naučí děti poznávat barevný svět. Rozšířit
zájem zrakově postižených dětí v poznání celého světa, přes využití
speciálních pomůcek a metodik.
Cílem projektu šicí dílny je vyrobit pomůcky, hračky a hmatové
knihy, které v tuto chvíli na trhu nejsou k dostání. A jsou moc
potřebné na rozvoj a výchovu nevidomého člověka.
Dalším cílem projektu sportovních aktivit je nabídnout možnost
kvalitního trávení volného času i rozvoje osobnosti dětí s
postižením zraku skrze sport.
Všechny aktivity budou poskytovány na dobrovolnické bázi bez
nároku na odměnu.

Organizační struktura
Spolek Osvěta z.s.
Zapsán podpisovou značkou: L68185 vedena u městského soudu v

Praze

Datum zápisu : 21.4. 2017

IČO: 05978548

Předseda spolku: Larisa Ruzjaková

e-mail: larissaruzyak@seznam.cz
Zakládající člen spolku: Marina Efremushkina

E-mail: tremarinol@gmail.com
Zakládající člen spolku: Liliya Allaverdova

E-mail: Liliya-0001@mail.ru
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází 1krát
ročně. Zabývá se koncepčními, poradními a kontrolními činnostmi.

Hospodaření
Hospodářský výsledek v roce 2018 činí Kč.
Uvedený zisk bude výhradně použit na podporu aktivit
organizovaných spolkem v roce 2019.
Kdo nás podpořil v   roce 2018:

Nadace Leontinka

Nadace Dobrý skutek
Bioline Products s.r.o.

Bytové družstvo Bronzová

MČ Praha 13

Kaskadenergomontaj
Simon Schmidt s.r.o.
IODIS, a.s.

Poděkování
Za materiální podporu děkujeme: INSPIRE- DECOR v Praze,
STOKLASA.
Za organizační podporu a spolupráci děkujeme: Organizaci- ZŠ
Jaroslava Ježka, organizaci Algid s.r.o.

Veškeré informace, fotky z pracovní činnosti k ukázce jsou na
webových stránkách:

https://www.facebook.com/osvetaz.s/
Moc děkujeme za podporu.
Kontaktní údaje:
světa z.s.
Adresa: Bronzová 2012/5, 155 00 Praha 5

číslo účtu: 23162002/5500


Výroční zpráva2018

PDF file: Výroční zpráva2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz