DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Smart Quest - vysvětlení - pilot 2017

Smart Quest - vysvětlení - pilot 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a20L

Velikost PDF souboru:
530.87 kB


Klíčová slova: Smart Quest - vysvětlení - pilot 2017:
Smart Quest
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/20L.pdf
Stažení: Quest_pilot.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Quest_pilot.pdf:


Strukturované plnění svých osobních cílů

s odměnou

Ondřej Bartoněk

Smart

Quest

Moto

Ivelkécílejsousplnitelné,

kdyžserozdělínamalé

Smart

Quest

Smart

Quest

Smart Quest –rychlé přirovnání

SmartQuestbudevefinálemobilníaplikace
spojujícívýhodyFacebookovýchudálostí,Vašeho

úkolníčkuaSlevomatu:_)
Takžejdemenavysvětleníocojdekonkrétně...

Smart

Quest
Co nám, uživatelům, chybí?
1.Žádnénebošpatnédefinováníkonkrétníchcílů
osobníhorozvojeprosebenebosvéblízkéa

kontinuitavplněnícílů
(chtělbychněcoudělat=přánívsudělámtoato=cíl)
2.Žádnénebošpatnědefinovanéodměnyprosplnění

cílů=nízkásebemotivace

Jak nám s tím pomůže Smart Quest?
1.Jasné definování cílů osobního rozvoje dle SMARTer
metodiky (+další navazující questy pro pokračování)
2. Optimálně vybrané odměny samotným vykonavatelem
= budou ho maximálně motivovat ke splnění úkolu

Smart

Quest
Jak funguje Smart Quest finančně?
Finanční model a inspirace uživatelů je založena na tom,
že Questy a hlavně odměny mohou přidávat také firmy.
Obchodní partneři budou mít nový prodejní/marketingový
nástroj –Quest:
a) Nový kanál pro předání know-how zákazníkům
b) Vyšší konverze pro zboží/služby v konkrétním questu
c) Zvýšenou loajalitu k firmě, udržení zákazníka

d) Novou možnost tvorby kampaní

Smart

Quest
Co je tedy Smart Quest ?
Je to platforma kde si sami uživatelé vytvářejí, sdílí a hlavně plní
své osobní cíle (tzv. Questy) které je zajímají.
Všechny Questy se zapisují v přehledném systému SMARTeR což
dává jasnou představu o rozsahu jeho plnění
Všechny Questy jsou maximálně zaměřeny na odměny:

1)Samotné splnění kýženého questu
2)Slevy na zboží a služby od partnerů questu
3)Podobně jako ve hrách, zvýšení zkušeností

v konkrétní znalosti/dovednosti

Smart

Quest

Vysvětlení SMARTeR na příkladu

Smart

Quest

Vysvětlení struktury SMARTeR

S = specifický

M = měřitelný

A = akční

R = reálný

T = termínovaný

R = odměněný (rewarded)

Smart

Quest
vysvětlení struktury SMARTeR-na příkladu:
Quest: „Vrchařská koruna Valašska 2017“

S = specifický
Co?: Dokončit letos všechny vrcholy VKV2017
Proč?: abych se cítil zdravotně líp a něco viděl

Kdo?: já, Petr Novák

M = měřitelný
Dojet na kole na všech 20 vrcholů VKV 2017 během tohoto léta

A = akční
-budu jezdit vždy ve středu odpoledne a v sobotu celý den

-týdně dám minimálně 4 kopce

R = reálný
budu jezdit s přiblížením tam (vlakem, cyklobusem)

T = termínovaný
start: 07/2017, konec: 08/2017, (VKV oficiálně 1. 4 -30.11/2017)

---

R = odměněný
Viz. Další strana ...

Smart

Quest


Smart Quest - vysvětlení - pilot 2017

PDF file: Quest_pilot.pdf

Umbrella card© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz